Fem krav på ett system för dokumenthantering

Om du planerar att införa ett system för att hantera och hålla ordning på dokument och papper - ja a [...]