Digital HR, Skapa HR-flow

Digitalisering inom olika branscher och verksamheter är någonting som har funnits på tapeten länge och alla har kommit olika långt i processen. Mognaden och förutsättningarna varierar och med det även utmaningarna. Men den generella uppfattningen är [...]