Projektbeskrivning

Best Practice Guide

Digital dokumenthantering för fastighetsbranschen

I en allt mer digitaliserad värld är det mer aktuellt än någonsin att utnyttja sina konkurrensfördelar med hjälp av IT- baserade lösningar. Det handlar om att framtidssäkra och öka möjligheterna till nya förutsättningar och ökad konkurrenskraft. Alla branscher påverkas och fastighetsbranschen med alla regleringar, lagar och förordningar som styr är en stringent digital dokumenthantering än viktigare.

Den här guiden riktar sig till dig som:Guide - digital dokumenthantering för fastighetsbranschen

• verksam inom fastighetsbranschen
• ansvarig på kontor eller arbetsplatsen
• hanterar avtal
• arbetar med inköpsprocesser
• hanterar hyresärenden