DocuWare
Automatisera era manuella rutiner och processer
Boka demo

DOKUMENT- & ÄRENDEHANTERING

Med DocuWares lösning i molnet kan det papperslösa kontoret bli verklighet. Med automatiserade rutiner och fullt stöd för dig och dina mobila kollegor kan ni koncentrera er på innovation, tillväxt och lönsamhet.

DocuWare

Starta er digitala transformation med DocuWare Cloud, den mest effektiva lösningen för digitalisering av pappersprocesser. Medarbetarna kan själva få möjlighet att anpassa ett arbetsflöde och se till att all dokumentinformation är integrerad och tillgänglig från era ERP, CRM och andra system. DocuWare fungerar överallt, t ex inom tillverkning, detaljhandel, hälso- och sjukvård, myndigheter och statliga verk. I princip alla manuella rutiner kan digitaliseras och automatiseras.

Ni får möjlighet att fokusera på projekt som ökar innovation, tillväxt och lönsamhet.

Du får:

 • Ordning och reda
 • Information som blir lätt att hitta
 • Sänkta kostnader
 • Mer tid över till annat
 • Ökad säkerhet
 • Gemensamma arbetssätt
 • Ökad mobilitet
SE STARTPAKET

Starta er digitala transformation med DocuWare Cloud, den mest effektiva lösningen för digitalisering av pappersprocesser. DocuWare fungerar överallt, t ex inom tillverkning, detaljhandel och hälso- och sjukvård. I princip alla manuella rutiner kan digitaliseras och automatiseras, ni kan själva anpassa arbetsflöden samt integrera med era övriga system. Ni får möjlighet att fokusera på projekt som ökar innovation, tillväxt och lönsamhet.

Boka en demo av DocuWare direkt via Calendly- se lediga tider här.

Med DocuWare får du:

 • Ordning och reda
 • Information som blir lätt att hitta
 • Sänkta kostnader
 • Mer tid över till annat
 • Ökad säkerhet
 • Gemensamma arbetssätt
 • Ökad mobilitet
SE STARTPAKET

Snabb implementation

Molnlösningen finns klar i molnet och ni får en demoversion att testa i under 30 dagar. Samma demomiljö kan senare bli det system som sätts i drift.

Enkel administration

Ingen programmering behövs. Ni får ett färdigt system som ni sedan konfigurerar själva.

Kostnadseffektiv molnlösning

Ni når era mål utan att det kräver stora insatser eller tar enorma resurser i anspråk. Med informationen alltid tillgänglig spar ni tid och får därmed en ökad effektivitet.

DOCUWARE

Boka demo

Under 45 minuter får du en kort demo av DocuWare. Vi visar bland annat enkla exempel på:

 • Hur informationen kommer in i systemet
 • Det enkla användargränssnittet
 • Hur du hittar eller söker information
 • Några vanliga automatiserade rutiner som använder workflow
 • Säkerhet för olika roller
 • Hur man anpassar och skapar digitala rutiner själv

Välj själv det datum som passar dig. Om ni har kontor i Stockholm kan vi erbjuda möte på plats, annars ses vi över webben via Google Meet. Då skickar vi dig den informationen som du behöver för att ansluta till mötet.

SE LEDIGA TIDER

Hur fungerar DocuWare?

All inkommande och utgående information kan samlas i Docuware. Det kan vara email, bifogade filer i mail, det som skannas eller skrivs ut och information som kommer via formulär.

DocuWare kopplas ihop med skrivare, skanner och mailprogram.

Informationen märks av systemet upp med sökbara begrepp så att de blir mycket lätt att t ex hitta info om en viss kund eller om en anställd.

Användare kan sedan enkelt söka efter information och de hittar bara det som de har behörighet att se.

Sökningar kan sparas till senare tillfällen. Man kan skapa sökknappar i t ex Outlook, Word och Excel.

För att få arbetet att flyta väl finns det påminnelser som skickas via mail så att inget glöms, att misstag sker eller sinkar arbetet.

VET DU REDAN VAD SOM SKA DIGITALISERAS?

DocuWare Startpaket

LÄS MER

Att komma igång med DocuWare

Med rätt förberedelser är det enkelt att komma igång med DocuWare. Tillsammans skapar vi rätt förutsättningar för en smidig och snabb implementation. Totalt så tar implementationen ca 2 – 3 veckor att genomföra.

Vi enas redan innan vi börjar om vilket projekt, vilka dokumenttyper eller vilka rutiner vi ska börja med.
StoneBeach tar fram ett förslag på en enhetlig terminologi för den information som ska ingå i projektet.
Vi håller en gemensam workshop.

StoneBeach rapporterar resultatet från workshopen. Ni justerar, lägger till och /eller ta bort aktiviteter.

Ni godkänner rapporten.

StoneBeach skriver ett så kallat “Statement of Work” eller SoW (er kravspecifikation).

Ni godkänner av specifikation.

Vi genomför en konfigurering.

Ni testar DocuWare och godkänner sedan.