Digital dokumenthantering
Grunden till en framgångsrik digitalisering
Boka docuware demo

För små och medelstora företag

Det är lätt att företag som växer inte hinner med att underhålla sin informationshantering. Till slut kanske man gör saker på krångligt sätt. Med mer ordning och reda blir företaget mycket mer effektivt.

Med DocuWare för dokument- och ärendehantering är du igång inom ett par dagar. Efter ytterligare några dagar så är det du som digitaliserar och automatiserar era dagliga rutiner.

LÄS MER

Dokumenthantering för stora företag

Mängden information ökar med storleken på företaget. Ju fler man är desto viktigare att kunna dela och hitta information.

Oracle WebCenter Content effektiviserar hanteringen av information. Anställda får tillgång till informationen i ett centralt arkiv där de kan söka och hitta oavsett tid och plats.

LÄS MER

Varför digital dokumenthantering?

Vi lever i en digital värld, men trots det är många organisationer fortfarande mycket beroende av manuella steg för repetitiva rutinuppgifter, såsom att manuellt mata in data som arkiveras, söka efter information eller, maila dokument som sedan arkiveras igen. Detta hindrar effektiva processer och kan leda till fel, specialhantering och en hel del frustration.

Dagens dokumenthanteringssystem handlar inte bara om hantering av dokument utan om hantering av information. Stora såväl som små “dokumenthanteringssystem” är idag grundläggande plattformar för digitalisering. De här systemen blir ett informationsnav som automatiskt “driver” information, dokument och data, med specifika affärsregler, genom hela organisationen och till rätt person oavsett var den än befinner sig.

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Boka en flow-shop, läs mer här!

LÄS MER

Vad innebär dokumenthantering?

Digitala dokument

I grunden innebär dagens dokumenthantering att man har digitaliserat information och processer eller rutiner. Till det har man kopplat ärendehantering så att man får ett flyt i organisationen.

Automatiserade flöden

Ett modernt dokumenthanteringssystem kan med sin förmåga till integration, dynamisk ärendehantering och mobilitet fungera perfekt som en informationsplattform för alla på hela företaget.

Förmåga till integration

Att införa ett modernt dokumenthanteringssystem kan innebära olika saker. För många börjar det med det enklaste steget: att bli av med papper. För en del betyder det decentraliserat beslutsfattande i mobilappar. För andra förenklade rutiner och processer.

Dokumenthantering - Vad innebär det?

Fördelar med system för dokumenthantering