Digital dokumenthantering för fastighetsbranschen

2020-03-04T13:56:38+01:00

Best Practice Guide Digital dokumenthantering för fastighetsbranschen I en allt mer digitaliserad värld är det mer aktuellt än någonsin att utnyttja sina konkurrensfördelar med hjälp av IT- baserade lösningar. Det handlar om att framtidssäk [...]

Att införa ett system för dokumenthantering

2020-02-20T11:54:28+01:00

Best Practice Guide Bli papperfri på 90 dagar med ett effektivt införande av dokumenthanteringssystem Det är inte ovanligt att man när man väl har tagit ett beslut att digitalisera vill att allt ske på en gång. Gärna så snabbt som möjligt. Men för [...]

Välj rätt system för din dokumenthantering

2019-06-25T13:28:10+02:00

Så väljer du rätt system för dokumenthantering Rutiner är det som skapar ordning och reda. För det så krävs system som är utvecklade för just det. Det ska finnas stöd för arbetsflöden, man ska kunna spara och koppla dokument till dessa flöden och [...]

Till toppen