StoneBeach
Digitalisering för effektiv dokumenthantering
Kontakta oss
DIGITALISERA
Lägg i en högre växel och öka er effektivitet och produktivitet med ett modernt system för dokumenthantering. Det är en grundförutsättning för en framgångsrik digitalisering.

Lyckas med digitalisering

Ett tecken på en lyckad digitalisering är att information automatiskt hittar fram genom ärenden och processer till rätt person. Och det i hela företaget, oavsett var de befinner sig eller verktyg som används.

För det så krävs att de pappersdrivna processerna byts ut mot praktiska, digitala och enkla rutiner. Det hjälper dig inte bara att nå era digitaliseringsmål utan innebär även avsevärda kostnadsbesparingar!

Det är ofta den grundläggande hanteringen av dokument som möjliggör att det snabbt går att skapa stora effektivitetsvinster.

Digitalisering av era rutiner innebär fördelar såsom:

  • minskat personberoende
  • minskad stress, med all information lätt tillgänglig
  • rutiner som enkelt kan utvecklas och förbättras
  • information som lätt kan skyddas från obehöriga

DocuWare Dokumenthantering

Förvandla papper och manuella rutiner till digitala och automatiserade processer. Med automatiserade rutiner och fullt stöd för dig och dina mobila kollegor kan ni koncentrera er på innovation, tillväxt och lönsamhet.

LÄS MER

Oracle WebCenter Content

Oracle WebCenter Content ger dig en samlad dokument- och ärendehantering för all ostrukturerad information och automatiska rutiner och processer som levererar rätt informationen till rätt person i rätt format eller direkt till kärnsystemen.

LÄS MER

Kontakta StoneBeach

Få hjälp att bli en mer effektiv och digital organisation. Med god kunskap om dokument- och ärendehantering och marknadsledande lösningar hjälper vi dig på resan till digitalt samarbete både inom och utanför din organisation.

LÄS MER
BLOGG

Vill du få tips, tekniska råd och förslag på lösningar?

För dig som är intresserad av effektivisering av organisationer eller av att höja produktivitet, innovationstakt och lönsamhet har vi skapat StoneBeach Bloggen. Där får du tips, tekniska råd och förslag på lösningar kring system för dokument- och ärendehantering som hjälper er på er digitaliseringsresa.

TILL BLOGGEN