Oracle WebCenter Content och OCI

Content Management för stora företag

Enterprise Content Services (ECS)

Den teknik som används för att fånga, hantera, lagra, bevara samt leverera innehåll och dokument relaterade till organisatoriska processer kallas för Enterprise Content Services (ECS). Ett ECS-verktyg förenklar hanteringen av ostrukturerad information, oavsett var den finns.

Kontorsmiljö

Oracle Webcenter Content Services

Oracle Webcenter Content är en öppen plattform med övergripande tjänster för affärsprocesser. Den ger dig en samlad dokument- och ärendehantering för all ostrukturerad information. Du kan med automatiska rutiner och processer leverera informationen till rätt person i rätt format eller direkt in i de välbekanta applikationer som personen redan använder.

Lösningen passar bäst för stora företag och organisationer med komplexa processer eftersom utvecklingsmöjligheterna i princip är oändliga.

blog-single

Med Oracle får du:

  • En komplett och integrerad plattform
  • Kraftfull sökfunktion
  • Ett modernt användargränssnitt
  • En stabil prestanda
  • Robust säkerhet och förbättrad compliance
  • Sömlös delning med bibehållen säkerhet
  • Integrerat via Webcenter Desktop

 

“One-Stop”-lösning för dokument-
och ärendehantering

Heltäckande

Heltäckande och kostnadseffektivt, med Oracle WebCenter Content kan du hantera all ostrukturerad information till exempel dokument, bilder och mediafiler, från skapande till arkivering i en enhetlig plattform.

Effektivare drift

Driv ditt företag effektivare genom att använda Oracle WebCenter Content. Det för att utnyttja informationen i andra applikationer, affärsprocesser och rutiner och avdelningar. Gör ditt företag mer flexibelt.

Minskad risk

Minska dina risker, Oracle WebCenter Content hjälper din organisation att införa konsekventa regler som hanterar informationens hela livscykel. Gör det lättare för de anställda att bättre följa riktlinjer för såväl affärer och processer.

Säkerhet

Säkra allt innehåll. Säkert och mobilt erbjuder Oracle Webcenter Content robusta säkerhetsalternativ. Det ger också kontrollerad åtkomst via mobila enheter.

Integrerat

Integrera Oracle Webcenter Content med Oracle Documents Cloud Service för en helt blandad och harmonisk content management-lösning.

Tillgängligt

Få tillgång till informationen där ni vill ha den, när ni vill ha den. På jobbet, på resa – i mobila applikationer för smartphones och surfplattor.

content services

OCI – Oracle Cloud Infrastructure

Att lyfta komplexa dokumenthanteringssystem till molnet är för fler och fler företag idag ett självklart val. Det är säkrare, ger bättre funktionalitet, bättre skalbarhet och inte minst mycket lättare underhåll. Men det är ett stort projekt att migrera från en on-prem till en SaaS-baserad lösning. Det är här StoneBeach kommer in i bilden. Vi är sedan många år OWCC partners till Oracle, men sedan 2021 är vi även certifierade för deras molnlösning OCI. Vi kan analysera, sätta upp företagsanpassade lösningar, migrera och sköta förvaltningen.

Vill du veta mer? Läs en av våra success stories.

Kontorsmiljö

Trygg informationshantering

Få webbaserade produkter kan skryta med att vara äldre än Google och fortfarande utvecklas. Men efter mer än 20 år på marknaden är Oracle Webcenter Content en produkt utan barnsjukdomar. Ur en bred bas av installationer kan man hämta färdiga funktioner och metoder för att möta sina egna utmaningar kring informationshantering.

En partner räcker

Med Oracle, en världens största mjukvaruleverantörer, som står för utveckling och underhåll av WebCenter Content har man en leverantör för hela infrastrukturen kring informationshantering. Borta är behovet av flera leverantörer för att hitta tilläggsprodukter för att få ett fungerande system.

Vad vill du ha hjälp med?

Du kan få hjälp med det mesta, från rådgivning kring implementation och utveckling till utbildning, support och systemförvaltning. Bli en mer effektiv och digital organisation.