Digital
dokumenthantering

Grunden till en framgångsrik digitalisering

För små och medelstora företag

Det är lätt att företag som växer inte hinner med att underhålla sin informationshantering. Till slut kanske man gör saker på krångligt sätt. Med mer ordning och reda blir företaget mycket mer effektivt.

Med DocuWare för dokument- och ärendehantering är du igång inom ett par dagar. Efter ytterligare några dagar så är det du som digitaliserar och automatiserar era dagliga rutiner.

Dokumenthantering för stora företag

Mängden information ökar med storleken på företaget. Ju fler man är desto viktigare att kunna dela och hitta information.

Oracle WebCenter Content effektiviserar hanteringen av information. Anställda får tillgång till informationen i ett centralt arkiv där de kan söka och hitta oavsett tid och plats.

Varför digital dokumenthantering?

Vi lever i en digital värld, men trots det är många organisationer fortfarande mycket beroende av manuella steg för repetitiva rutinuppgifter, såsom att manuellt mata in data som arkiveras, söka efter information eller, maila dokument som sedan arkiveras igen. Detta hindrar effektiva processer och kan leda till fel, specialhantering och en hel del frustration.

Dagens dokumenthanteringssystem handlar inte bara om hantering av dokument utan om hantering av information. Stora såväl som små dokumenthanteringssystem är idag grundläggande plattformar för digitalisering. De här systemen blir ett informationsnav som automatiskt “driver” information, dokument och data, med specifika affärsregler, genom hela organisationen och till rätt person oavsett var den än befinner sig.

Vad innebär dokumenthantering?

Digitala dokument

I grunden innebär dagens dokumenthantering att man har digitaliserat information och processer eller rutiner. Till det har man kopplat ärendehantering så att man får ett flyt i organisationen.

Automatiserade flöden

Ett modernt dokumenthanteringssystem kan med sin förmåga till integration, dynamisk ärendehantering och mobilitet fungera perfekt som en informationsplattform för alla på hela företaget.

Förmåga till integration

Att införa ett modernt dokumenthanteringssystem kan innebära olika saker. För många börjar det med det enklaste steget: att bli av med papper. För en del betyder det decentraliserat beslutsfattande i mobilappar. För andra förenklade rutiner och processer.

Fördelar med system för
dokumenthantering

Central lagring

I och med att informationen samlas i ett centralt arkiv får alla mycket lättare att söka och hitta det de har rätt att se.

Digital lagring

Digital lagring gör det möjligt att automatisera rutiner för reskontra, kundservice, HR, försäljning och marknadsföring, avtalshantering, arbetsorder, logistik och mycket mera.

Underlättar revision

Har du ISO- eller annan certifiering har du mycket att vinna och tid att spara inför en revision. För att inte tala om din hantering av GDPR…

Papperslöst

Att införa modern dokument- och ärendehantering är första steget till att på riktigt uppnå drömmen om det papperslösa kontoret.

Mobilt

Alla på företaget får tillgång till information, dokument och data, processer och rutiner oavsett var de jobbar. På kontoret, hemma eller på resa…

Molnlösning

Du väljer själv om du vill köra en lösning i er egen maskinpark eller i molnet. Eller varför inte en hybridlösning?