Att implementera DocuWare

Med rätt förberedelser går det snabbt att implementera DocuWare och komma igång. Tillsammans skapar vi rätt förutsättningar för en smidig och snabb implementation. Totalt så tar implementationen ca 2 – 3 veckor att genomföra. Processen för att komma igång kan du läsa mer om i listan.

Kontakta oss för mer information om hur implementationen går till.

Vet du redan vad som ska digitaliseras?

Vi enas redan innan vi börjar om vilket projekt, vilka dokumenttyper eller vilka rutiner vi ska börja med.

StoneBeach tar fram ett förslag på en enhetlig terminologi för den information som ska ingå i projektet.