Digital HR,<br>Skapa HR-flow
Digitalisering inom olika branscher och verksamheter är någonting som har funnits på tapeten länge och alla har kommit olika långt i processen. Mognaden och förutsättningarna varierar och med det även utmaningarna. Men den generella uppfattningen är ändå att vi bör fortsätta att utvecklas och digitalisera mera för att hålla oss fortsatt konkurrenskraftiga. Den digitala transformationen […]
Avtalshantering fastighetsbolag
Digital avtalshantering passar i princip samtliga branscher och företag över en viss storlek. Sedan finns det några branscher där den potentiella nyttan är än större. En av dessa branscher som med all sin komplexitet är särskilt lämpad är fastighetsbranschen. Digital avtalshantering fastighetsbolag Numera går allt flera företag och organisationer över till digital avtalshantering. Det är helt naturligt […]

Kategorier