Bli papperfri på 90 dagar med ett effektivt införande av dokumenthanteringssystem

Det är inte ovanligt att man när man väl har tagit ett beslut att digitalisera vill att allt ske på en gång. Gärna så snabbt som möjligt. Men för att en sådan förändring ska kunna drivas igenom på ett effektivt sätt är det viktigt att ha en tydlig plan och arbeta metodiskt.

I den här guiden så får du tips baserat på vår erfarenhet av projekt vid införande av system på företag i olika branscher och storlek. Guiden är indelad i 6 olika steg, du får den genom att fylla i formuläret intill.

 

Kontakta oss för en kostnadsfri guide om de följande 6 stegen:

  1. Projektteam
  2. Projektmål
  3. “Flowshop”
  4. Design av lösningen
  5. Implementation av systemet
  6. Dokumentation av processen

Hör av dig till Annette Tysander, Processledare och Affärsanalytiker,
annette.tysander@stonebeach.se