Digital avtalshantering för fastighetsbranschen

I en allt mer digitaliserad värld är det mer aktuellt än någonsin att utnyttja sina konkurrensfördelar med hjälp av IT- baserade lösningar. Det handlar om att framtidssäkra och öka möjligheterna till nya förutsättningar och ökad konkurrenskraft. Alla branscher påverkas och fastighetsbranschen med alla regleringar, lagar och förordningar som styr är en stringent digital dokumenthantering än viktigare.

Den här guiden riktar sig till dig som:

  • Är verksam inom fastighetsbranschen
  • Är ansvarig på kontoret eller arbetsplatsen
  • Hanterar avtal
  • Arbetar med inköpsprocesser
  • Hanterar hyresärenden

Det här får du veta mer om:

  • Den avtalstäta fastighetsbranschen
  • Vinster med digital avtalshantering
  • Vanliga fallgropar när du väljer system
  • DocuWare för fastighetsbranschen