Digital dokumenthantering för fastighetsbranschen

I en allt mer digitaliserad värld är det mer aktuellt än någonsin att utnyttja sina konkurrensfördelar med hjälp av IT- baserade lösningar. Det handlar om att framtidssäkra och öka möjligheterna till nya förutsättningar och ökad konkurrenskraft. Alla branscher påverkas och fastighetsbranschen med alla regleringar, lagar och förordningar som styr är en stringent digital dokumenthantering än viktigare.

 

Kontaka oss för en kostnadsfri guide som riktar sig till dig som:

• verksam inom fastighetsbranschen
• ansvarig på kontor eller arbetsplatsen
• hanterar avtal
• arbetar med inköpsprocesser
• hanterar hyresärenden

Hör av dig till Annette Tysander, Processledare och Affärsanalytiker,
annette.tysander@stonebeach.se