Digitalisera

Lägg i en högre växel och öka er effektivitet och produktivitet med ett modernt system för dokumenthantering. Det är en grundförutsättning för en framgångsrik digitalisering.

Dokument- & Ärendehantering

Med DocuWares lösning i molnet kan det papperslösa kontoret bli verklighet. Med automatiserade rutiner och fullt stöd för dig och dina mobila kollegor kan ni koncentrera er på innovation, tillväxt och lönsamhet.

Vi söker dig som är databasadministratör och som delar vår filosofi

Om StoneBeach

StoneBeach hjälper dig till en effektiv och digital organisation. Med spetskompetens och marknadsledande lösningar inom dokument- och ärendehantering stödjer vi dig på resan från papper och manuella processer till digitalt samarbete både inom och utanför din organisation..

För små och medelstora företag

Det är lätt att företag som växer inte hinner med att underhålla sin informationshantering. Till slut kanske man gör saker på krångligt sätt. Med mer ordning och reda blir företaget mycket mer effektivt.

Med DocuWare för dokument- och ärendehantering är du igång inom ett par dagar. Efter ytterligare några dagar så är det du som digitaliserar och automatiserar era dagliga rutiner.

Dokumenthantering för stora företag

Mängden information ökar med storleken på företaget. Ju fler man är desto viktigare att kunna dela och hitta information.

Oracle WebCenter Content effektiviserar hanteringen av information. Anställda får tillgång till informationen i ett centralt arkiv där de kan söka och hitta oavsett tid och plats.

Varför digital dokumenthantering?

Vi lever I en digital värld, men trots det är många organisationer fortfarande mycket beroende av manuella steg för repetitiva rutinuppgifter, såsom att manuellt mata in data som arkiveras, söka efter information, eller maila dokument som sedan arkiveras igen. Detta hindrar effektiva processer och kan leda till fel, specialhantering och en hel del frustration.

Dagens dokumenthanteringssystem handlar inte bara om hantering av dokument utan om hantering av information. Stora såväl som små dokumenthanteringssystem är idag grundläggande plattformar för digitalisering. De här systemen blir ett informationsnav som automatiskt “driver” information, dokument och data, med specifika affärsregler, genom hela organisationen och till rätt person oavsett var den än befinner sig.

Oracle WebCenter Content

Oracle WebCenter Content ger dig en samlad dokument- och ärendehantering för all ostrukturerad information och automatiska rutiner och processer som levererar rätt informationen till rätt person i rätt format eller direkt till kärnsystemen.

DocuWare Dokumenthantering

Förvandla papper och manuella rutiner till digitala och automatiserade processer. Med automatiserade rutiner och fullt stöd för dig och dina mobila kollegor kan ni koncentrera er på innovation, tillväxt och lönsamhet.

Kontakta StoneBeach

Få hjälp att bli en mer effektiv och digital organisation. Med god kunskap om dokument- och ärendehantering och marknadsledande lösningar hjälper vi dig på resan till digitalt samarbete både inom och utanför din organisation.