15298-908

Molnet ett självklart val för Scania

StoneBeach har  utvecklat TIL – Technical Information Library under drygt 20 år åt Scania. TIL är en applikation som tillhandahåller ett bibliotek av teknisk information och information om produkter för eftermarknaden. TIL har 10 000 dagliga unika användare i 100 länder. Scanias strategi var, och är fortfarande, att utveckla med molnet i fokus. 2020 fick StoneBeach uppdraget av Scania att migrera hela TIL applikationen till molnet – en SaaS baserad lösning. Vid tillfället strax före sommaren 2020 gick vi igenom flera molnleverantörer och i slutändan valde vi OCI.

Utmaningar för StoneBeach

  • Hitta en lösning för kunden att minska IT-kostnaderna för drift och underhåll av en världsomfattande applikation med över 10 000 dagliga användare
  • Möta kundens krav på IT-säkerhet
  • Formulera samarbetsavtal med både kund och molnpartner

Scanias fördelar med StoneBeach som partner

  • En partner för drift, underhåll, utveckling, stöd och ägande av licenser – en on-behalf lösning för slutanvändaren, d v s Scania
  • Utveckling av applikationen med kontinuerlig leverans förenklas med OCI och ger en jämnare produktionssättning
  • Vi ville åstadkomma en klustrad och redundant miljö med syfte att bland annat minska påverkan för de 10 000 dagliga unika användarna i samband med release och systemunderhåll
  • Global access – en affärskritisk applikation för eftermarknaden som ligger på en teknisk plattform i molnet, där accessen i sin helhet kontrolleras av Scania

Viktig framgångsfaktor

StoneBeach har en lång och gedigen OWCC-kunskap och ett stort förtroende hos Scania. Tillsammans med en ovärderlig kunskap om Scanias IT-struktur och hur andra applikationer interagerar och anropar TIL, spelade StoneBeach en avgörande roll för att knyta ihop on-prem med OCI.

Långsiktigt värde för StoneBeach

StoneBeach har tecknat ett ramavtal med Scania CV som innebär, förutom utveckling support, att drifta och underhålla TIL applikationen i OCI. Målet var och är att jobba effektivare och på sikt leverera ett mer kostnadseffektivt system till Scania.

Varför valde vi Oracle och OCI?

  • Vi såg att Oracle bäst kunde möta de krav vi hade på teknisk flexibilitet och affärsupplägg
  • Driftsäker och stabil plattform
  • Årsavtal med Annual Flex gör det möjligt att hålla bra koll på drift och kostnader